Vak EPO-4: "KITT" zelfsturende auto (EE2L21)

Bekijk dit vak in de studiegids.