Vak Software Engineering voor wiskundigen (IN2611WI)