Het Bestuur van Feb 1911 - May 1911

February 1911 - May 1911

Het 1e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Feb 1911 - May 1911 heeft zich als volgt geconstitueerd:

H. van Swaay President
H.E.P. van Dijk Secretaris
J.W. van der Heijde Thesaurier
H.J. Herbig Vice-President
C.J. van der Sijp Bibliothecaris
E. Heybroek Afgev. naar de centrale commissie