The Board of Feb 1911 - May 1911

February 1911 - May 1911

The 1 Lustrum board

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

H. van Swaay President
H.E.P. van Dijk Secretaris
J.W. van der Heijde Thesaurier
H.J. Herbig Vice-President
C.J. van der Sijp Bibliothecaris
E. Heybroek Afgev. naar de centrale commissie