Het Bestuur van Oct 1930 - Oct 1931

October 1930 - October 1931

Het 5e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1930 - Oct 1931 heeft zich als volgt geconstitueerd:

H.A.E. de Vos to Cappel President
P.F. Blickman Secretaris
K.H. Liong Thesaurier
H.L. ten Cate Vice-President / Afgev. C.C.
C.S. Telders Commissaris