Het Bestuur van Nov 1975 - Nov 1976

November 1975 - November 1976

Het 14e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1975 - Nov 1976 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Simon van den Broek President
R. van Sweeden Secretaris
K.J. Götz Thesaurier
A.K. Havenith Vice-President / Excursieleider
Evert Jan Bouvy Commissaris