The Board of Nov 1975 - Nov 1976

November 1975 - November 1976

The 14 Lustrum board

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

Simon van den Broek President
Ronald van Sweeden Secretaris
K.J. Götz Thesaurier
Fred Havenith Vice-President / Excursieleider
Evert Jan Bouvy Commissaris Onderwijs