News

Aankondiging Algemene Vergadering

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Het is mij een eer en waar genoegen u uit te nodigen voor de derde Algemene Vergadering van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging. Deze zal worden gehouden op 20 maart en aanvangen om 11:00 uur. De vergadering zal plaatsvinden in de dijkstrazaal (HB 09.190) van de faculteit voor Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
2. Notulen vorige algemene vergadering d.d. 20 februari 2013
3. Mededelingen van het Bestuur
4. Onderwijsmededelingen
5. Halfjaarlijks financieel verslag
6. Installatie EOW-commissie
7. Installatie Zeilweekendcommissie
8. Installatie 107e dies natalis commissie
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge Symposiumcommissie
10. Exploitatie, verslag KVC en decharge FeeCie
11. Voorstel en installatie “Henks Stroeve Uitje”-commissie
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting

In de verwachting u in grote getalen te mogen begroeten, verblijf ik,
Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,
Met dynamische groet,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Aankondiging Algemene Vergadering

Geachte leden,

Bij deze nodigt het 141ste bestuur der Electrotechnische Vereeniging u uit om deel te nemen aan de tweede algemene vergadering van dit academisch jaar, welke plaats zal vinden op 20 februari 2013 om 10.00 uur in de Snijderzaal van de faculteit EWI. De voorlopige agenda is als volgt:

Voorlopige agenda Algemene Vergadering
 1. Opening en vaststelling der definitieve agenda
 2. Notulen vorige algemene vergadering
 3. Mededelingen van het Bestuur
 4. Onderwijsmededelingen
 5. Zingen voor Visser
 6. Installatie en begroting commissie tot redactie van het jaarboek 2012/2013
 7. Begroting Feecie
 8. Mutatie Barcommissie
 9. Mutatie Klushokcommissie
 10. Halfjaarlijks financieel verslag Boekjaar 2013
 11. Voorstel uitbreiding Docent van het jaar verkiezing
 12. Voorstel Whisky-avond
 13. Exploitatie en verslag KVC EESTEC-event 2012
 14. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30ste EOW-commissie
 15. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumstunt commissie
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

We koesteren de positieve verwachting vele van u te mogen ontvangen op deze bijeenkomst, zodat we veel input kunnen verkrijgen over het werk van de verenigingen en over de plannen voor de toekomst.

Namens het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,


Erwin Visser
Secretaris & Vice-President

[Update] Onderhoud ETV-Website

Vandaag zijn we de gehele dag bezig geweest met de webserver. Zoals u nu ziet draait deze weer, ook draait de mailserver weer echter is het op dit moment nog niet mogelijk om je mail op te halen, dit zal later deze week weer mogelijk zijn. Er is geen mail verloren gegaan.

Het zou kunnen dat de website ook de rest van de week af en toe niet te bereiken is.

Onderhoud ETV-Website en ETV-Webmail

Geachte bezoeker,

Om grote serverproblemen voor te zijn zal er van maandag 4 februari tot en met zondag 10 februari onderhoud plaatsvinden aan de servers van de ETV. Dit betekent dat u rekening moet houden met perioden van onbereikbaarheid van de website en ETV-Webmail. Wij trachten de downtime zo minimaal mogelijk te houden. Voor dringende vragen gedurende deze periode kunt u altijd telefonisch contact opnemen via 015-2786189 tussen 08.30 en 17.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Erwin Visser
Secretaris en Vice-President van het 141e Bestuur der Electrotechnische Vereeniging


Overstapregeling Bachelor 2008 -> 2010

Dit is een mededeling voor iedereen die ET2405 (Elektronische signaalbewerking) of een deel daarvan niet heeft gehaald (oude programma):
 • Als je het deelvak ET2405 deel I hebt gehaald hoef je het vak EE2521 niet te doen en telt gewoon deel I.
 • Als je het deelvak ET2405 deel II hebt gehaald hoef je het vak EE3332 niet te doen en telt gewoon deel II.
Dit is een aanvulling op de overgangsregeling dat je ET2405 in zijn geheel gehaald moet hebben wil deze meetellen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen dien je zo snel mogelijk, en uiterlijk voor 1 september 2013 een mail te sturen naar osa-ewi@tudelft.nl. Voor vragen kun je terecht bij de Commissaris Onderwijs van de ETV.

Loginserver Offline [Opgelost]

Door een nog nader te onderzoeken oorzaak is de loginserver offline, hierdoor is het ophalen van je etvmail momenteel niet mogelijk. Mail komt wel gewoon aan op de mailserver dus er gaat geen mail verloren. Naar verwachting lukt het morgen om de loginserver weer draaiende te krijgen, dit doordat we vandaag het gebouw niet in kunnen en morgen als het goed is wel.
Voor dringende vragen kan er contact opgenomen worden met de CoCo via de gebruikelijke kanalen.

Met vriendelijke groet,

Uw CoCo

Kerstlunch

Omdat het soms al zwaar genoeg is om zelf al die gezellige avondjes in elkaar te zetten en omdat het er soms op lijkt dat je er nooit genoeg hebt om werkelijk iedereen te spreken organiseert de ETV dit jaar wederom op de laatste vrijdag voor de vakantie de Kerstlunch! Een volledig gefaciliteerde lunch met broodjes ETV, glühwein en uiteraard een hoop gezelligheid. Komt allen!Vrijdag 21 december - 12:30/13:45 - /Pub, EWI
Kosten €2,50 - Inschrijven bij de ETV balie of via bestuur@etv.tudelft.nl.

Aankondiging Algemene Vergadering

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Namens het 141ste Bestuur willen wij u mededelen dat er op dinsdag 27 november 2012 een algemene vergadering zal zijn in de Vassiliadiszaal (HB16.140). Deze zal aanvangen om 11:30 en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van dhr. Richard Marks. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Een moment stilte in memoriam van dhr. Richard Marks
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Notulen jaarvergadering d.d. 10 en 11 september 2012
5. Mededelingen van het Bestuur
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Exploitatie, verslag KVC en decharge 106e Dies Natalis commissie
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30e EOW-commissie
10. Exploitatie, verslag KVC en decharge 53e JaBo-commissie
11. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC-commissie
12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumstuntcommissie
13. Decharge Zomer activiteitencommissie 2012
14. Voorstel nieuwe opbouw EESTEC-commissie
15. Voorstel Verenigingsbedankjes
16. Mutatie Barcommissie
17. Mutatie EvaCie2
18. Installatie van de Commissie tot redactie van het Jaarboek 2013
19. Installatie van de Winter activiteitencommissie 2012/2013
20. Installatie van de Nieuwe EESTEC-commissie
21. Installatie EvaCie1
22. Verrijking bestuursfuncties
23. Wat verder ter tafel komt
24. Rondvraag
25. Sluiting

Ik kijk er naar uit om u hier te mogen ontvangen.

Namens het 141ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Overlijden Richard Marks

Het Bestuur van de Electrotechnische Vereeniging is bedroefd u mede te moeten delen dat op de avond van 31 oktober, op 68 jarige leeftijd is overleden:


Richard Marks
Erelid van Vereeniging
10 juni 1944 - 31 oktober 2012

De heer Marks is op 24 april 1986 bij de ETV geïnstalleerd als Erelid. Tot twee jaar geleden zijn er nog jaarlijks bestuursleden bij hem welkom geweest. Hij toonde een prachtige toewijding. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.

Electrip interesselijst!

Nu de begindatum van de Electrip vastgezet is op 27 februari, ligt ook de interesselijst al weer op de balie! Wil jij mee op een 4-daagse studiereis over het noordelijke vasteland van Europa, waarbij je bezoeken brengt aan Lufthansa, Airbus en Oticon? Schrijf je naam op de lijst en misschien word je wel uitgenodigd! Electrip 2013, 27 Februari tot 2 Maart.