News

Overstapregeling Bachelor 2008 -> 2010

Dit is een mededeling voor iedereen die ET2405 (Elektronische signaalbewerking) of een deel daarvan niet heeft gehaald (oude programma):
  • Als je het deelvak ET2405 deel I hebt gehaald hoef je het vak EE2521 niet te doen en telt gewoon deel I.
  • Als je het deelvak ET2405 deel II hebt gehaald hoef je het vak EE3332 niet te doen en telt gewoon deel II.
Dit is een aanvulling op de overgangsregeling dat je ET2405 in zijn geheel gehaald moet hebben wil deze meetellen. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen dien je zo snel mogelijk, en uiterlijk voor 1 september 2013 een mail te sturen naar osa-ewi@tudelft.nl. Voor vragen kun je terecht bij de Commissaris Onderwijs van de ETV.

Loginserver Offline [Opgelost]

Door een nog nader te onderzoeken oorzaak is de loginserver offline, hierdoor is het ophalen van je etvmail momenteel niet mogelijk. Mail komt wel gewoon aan op de mailserver dus er gaat geen mail verloren. Naar verwachting lukt het morgen om de loginserver weer draaiende te krijgen, dit doordat we vandaag het gebouw niet in kunnen en morgen als het goed is wel.
Voor dringende vragen kan er contact opgenomen worden met de CoCo via de gebruikelijke kanalen.

Met vriendelijke groet,

Uw CoCo

Kerstlunch

Omdat het soms al zwaar genoeg is om zelf al die gezellige avondjes in elkaar te zetten en omdat het er soms op lijkt dat je er nooit genoeg hebt om werkelijk iedereen te spreken organiseert de ETV dit jaar wederom op de laatste vrijdag voor de vakantie de Kerstlunch! Een volledig gefaciliteerde lunch met broodjes ETV, glühwein en uiteraard een hoop gezelligheid. Komt allen!Vrijdag 21 december - 12:30/13:45 - /Pub, EWI
Kosten €2,50 - Inschrijven bij de ETV balie of via bestuur@etv.tudelft.nl.

Aankondiging Algemene Vergadering

Geachte leden der Electrotechnische Vereeniging,

Namens het 141ste Bestuur willen wij u mededelen dat er op dinsdag 27 november 2012 een algemene vergadering zal zijn in de Vassiliadiszaal (HB16.140). Deze zal aanvangen om 11:30 en zal beginnen, zoals ook te lezen in de agenda, met een moment stilte in memoriam van dhr. Richard Marks. Ik wil u dus op het hart drukken om dan wel direct aanwezig te zijn bij de start, of om u pas iets later aan te sluiten bij deze vergadering.

De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Een moment stilte in memoriam van dhr. Richard Marks
3. Vaststelling der definitieve agenda
4. Notulen jaarvergadering d.d. 10 en 11 september 2012
5. Mededelingen van het Bestuur
6. Post
7. Onderwijsmededelingen
8. Exploitatie, verslag KVC en decharge 106e Dies Natalis commissie
9. Exploitatie, verslag KVC en decharge 30e EOW-commissie
10. Exploitatie, verslag KVC en decharge 53e JaBo-commissie
11. Exploitatie, verslag KVC en decharge EESTEC-commissie
12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Lustrumstuntcommissie
13. Decharge Zomer activiteitencommissie 2012
14. Voorstel nieuwe opbouw EESTEC-commissie
15. Voorstel Verenigingsbedankjes
16. Mutatie Barcommissie
17. Mutatie EvaCie2
18. Installatie van de Commissie tot redactie van het Jaarboek 2013
19. Installatie van de Winter activiteitencommissie 2012/2013
20. Installatie van de Nieuwe EESTEC-commissie
21. Installatie EvaCie1
22. Verrijking bestuursfuncties
23. Wat verder ter tafel komt
24. Rondvraag
25. Sluiting

Ik kijk er naar uit om u hier te mogen ontvangen.

Namens het 141ste Bestuur der Electrotechnische Vereeniging,


Erwin Visser
Secretaris en Vice-President

Overlijden Richard Marks

Het Bestuur van de Electrotechnische Vereeniging is bedroefd u mede te moeten delen dat op de avond van 31 oktober, op 68 jarige leeftijd is overleden:


Richard Marks
Erelid van Vereeniging
10 juni 1944 - 31 oktober 2012

De heer Marks is op 24 april 1986 bij de ETV geïnstalleerd als Erelid. Tot twee jaar geleden zijn er nog jaarlijks bestuursleden bij hem welkom geweest. Hij toonde een prachtige toewijding. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.

Electrip interesselijst!

Nu de begindatum van de Electrip vastgezet is op 27 februari, ligt ook de interesselijst al weer op de balie! Wil jij mee op een 4-daagse studiereis over het noordelijke vasteland van Europa, waarbij je bezoeken brengt aan Lufthansa, Airbus en Oticon? Schrijf je naam op de lijst en misschien word je wel uitgenodigd! Electrip 2013, 27 Februari tot 2 Maart.

Jaarvergadering

Alle leden zijn van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van het 140e Bestuur op maandag 10 en dinsdag 11 september. Deze vergadering vindt plaats in de studieverzameling.

Voordracht Bestuur 2012-2013

Het Bestuur draagt de volgende personen voor om op dinsdag 11 september 2012 de functie van Bestuur der Electrotechnische Vereeniging voor het academisch jaar 2012-2013 op hen te nemen...

Derk-Jan HulsingaPresident
Erwin VisserSecretaris & Vice-President
Pascal LagerweijThesaurier
Menno GravemakerCommissaris Extern
Rob BootsmanCommissaris Onderwijs

Koffie

Ook al is het Bestuur op Bestuursvakantie er is nog steeds koffie in de Bestuurskamer.
Met ondernemende groet,

Het plaatsvervangende bestuur

Oude tentamens

Om de tentamendatabase weer een goeie boost te geven heeft de Commissaris Onderwijs ruim 400 bestanden geüpload in de vorm van tentamens, uitwerkingen en oefeningen. Ga snel naar Onderwijs -> Tentamens voor de nieuwste tentamens.