The 148 Board

September 10, 2019 - September 8, 2020

The 148 board of the Electrotechnische Vereeniging has been constituted as follows:

Shea Haggerty President
Sam Aanhane Secretaris
Max Deutman Thesaurier
Thomas Pouwels Commissaris Extern
Joos Vrijdag Commissaris Onderwijs & Vice-President

Het Vastberaden Bestuur

Nil volentibus arduum