The 139 Board

September 7, 2010 - September 13, 2011

The 21 Lustrum board

The 139 board of the Electrotechnische Vereeniging has been constituted as follows:

Tobias Dekker President
Jasper Boot Secretaris
Patrick Fuchs Thesaurier
Erik Roeling Vice-President & Commissaris Lustrum
Benjamin Gardiner Commissaris Onderwijs
Richard Spijkers Commissaris Extern

Het Ondernemende Bestuur

Aude audenda

Liever een Lustrumbestuur dan een doodgewoon Bestuur.