The Board of Nov 1968 - Nov 1969

November 1968 - November 1969

The Board of the Electrotechnische Vereeniging of {period} has been constituted as follows:

J.A.M. Nijhof President
Bob van der Ham Secretaris
Job van Amerongen Thesaurier
Herbert Lakens Vice-President
Theo Sprecher Excursieleider
Han Hallie Commissaris