Vak Basiscursus Nederlands voor buitenlanders, vervolg (WM1116TU)