Het Bestuur van May 1963 - Nov 1963

May 1963 - November 1963

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1963 - Nov 1963 heeft zich als volgt geconstitueerd:

B.P.J. Martin President
J.F. Anthoni Secretaris
Wim Kluvers Thesaurier
Bob Benneker Vice-President
G.H.L.M. Heideman Excursieleider
A. Ligtenberg Commissaris