Het Bestuur van May 1959 - Nov 1959

May 1959 - November 1959

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1959 - Nov 1959 heeft zich als volgt geconstitueerd:

B.C.M. Douque President
A.A. Dogterom Secretaris
G.R.E. ten Kate Thesaurier
K.M. van de Berge Vice-President
Jan Teunissen Commissaris