Het Bestuur van mei 1959 - nov 1959

mei 1959 - november 1959

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

B.C.M. Douque President
A.A. Dogterom Secretaris
G.R.E. ten Kate Thesaurier
K.M. van de Berge Vice-President
Jan Teunissen Commissaris