Het Bestuur van May 1957 - Dec 1957

May 1957 - December 1957

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1957 - Dec 1957 heeft zich als volgt geconstitueerd:

L.P.H.M. Korting President
W.R.P. de Jonge Secretaris
G.G. Sipkes Thesaurier
A.O. Schaap Vice-President
A.N. Verveen Commissaris