Het Bestuur van jan 1957 - mei 1957

januari 1957 - mei 1957

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Jacques Boeré President
L.P.H.M. Korting Secretaris
M. Arens Thesaurier
W.R.P. de Jonge Excursieleider
D.M. Douwes Dekker Commissaris