Het Bestuur van Sep 1956 - Jan 1957

September 1956 - January 1957

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Sep 1956 - Jan 1957 heeft zich als volgt geconstitueerd:

E.C.S. de Kam President
Jaap Schuurman Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
W.H. Hoeufft Excursieleider
M. Arens Commissaris A
Jacques Boeré Commissaris B