Het Bestuur van sep 1956 - jan 1957

september 1956 - januari 1957

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

E.C.S. de Kam President
Jaap Schuurman Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
W.H. Hoeufft Excursieleider
M. Arens Commissaris A
Jacques Boeré Commissaris B