Het Bestuur van Jul 1956 - Sep 1956

July 1956 - September 1956

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Jul 1956 - Sep 1956 heeft zich als volgt geconstitueerd:

E.C.S. de Kam President
Jaap Schuurman Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
W.H. Hoeufft Excursieleider
M. Arens Commissaris