Het Bestuur van jul 1956 - sep 1956

juli 1956 - september 1956

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

E.C.S. de Kam President
Jaap Schuurman Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
W.H. Hoeufft Excursieleider
M. Arens Commissaris