Het Bestuur van Nov 1955 - Jul 1956

November 1955 - July 1956

Het 10e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1955 - Jul 1956 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Alexander Baron van Dedem President
E.C.S. de Kam Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
R. van der Esch Excursieleider
W.H. Hoeufft Commissaris A
Jaap Schuurman Commissaris B