Het Bestuur van nov 1955 - jul 1956

november 1955 - juli 1956

Het 10e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Alexander Baron van Dedem President
E.C.S. de Kam Secretaris
H.J. Brinker Thesaurier
R. van der Esch Excursieleider
W.H. Hoeufft Commissaris A
Jaap Schuurman Commissaris B