Het Bestuur van mei 1955 - nov 1955

mei 1955 - november 1955

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

F. Schouten President
Ae.C.A.M. Petit Secretaris
Alexander Baron van Dedem Thesaurier
J.F.M. van Dijk Excursieleider
H.J. Stigter Commissaris