Het Bestuur van May 1955 - Nov 1955

May 1955 - November 1955

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1955 - Nov 1955 heeft zich als volgt geconstitueerd:

F. Schouten President
Ae.C.A.M. Petit Secretaris
Alexander Baron van Dedem Thesaurier
J.F.M. van Dijk Excursieleider
H.J. Stigter Commissaris