Het Bestuur van Oct 1952 - May 1953

October 1952 - May 1953

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1952 - May 1953 heeft zich als volgt geconstitueerd:

S.H. Stenfert President
W.F. Mohr Secretaris
Edo Abels Thesaurier
F.E. Mauser Excursieleider
Aad van Bruggen Commissaris