Het Bestuur van Nov 1951 - Jan 1952

November 1951 - January 1952

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1951 - Jan 1952 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Frits Niemöller President
Rene Delsing Secretaris
A.A. Loeff Thesaurier
Th.I. Sprenger Excursieleider
S.H. Stenfert Commissaris