Het Bestuur van Apr 1951 - Nov 1951

April 1951 - November 1951

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Apr 1951 - Nov 1951 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Frits Niemöller President
W.L.E. Kroos Secretaris
G.H. Jobsis Thesaurier
A.A. Loeff Excursieleider
Pieter Fockens Commissaris