Het Bestuur van apr 1951 - nov 1951

april 1951 - november 1951

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Frits Niemöller President
W.L.E. Kroos Secretaris
G.H. Jobsis Thesaurier
A.A. Loeff Excursieleider
Pieter Fockens Commissaris