Het Bestuur van Nov 1950 - Apr 1951

November 1950 - April 1951

Het 9e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1950 - Apr 1951 heeft zich als volgt geconstitueerd:

F. Remmelts President
W.L.E. Kroos Secretaris
Frits Niemöller Thesaurier
G.H. Jobsis Excursieleider
Pieter Fockens Commissaris