Het Bestuur van nov 1950 - apr 1951

november 1950 - april 1951

Het 9e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

F. Remmelts President
W.L.E. Kroos Secretaris
Frits Niemöller Thesaurier
G.H. Jobsis Excursieleider
Pieter Fockens Commissaris