Het Bestuur van Nov 1948 - Feb 1949

November 1948 - February 1949

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1948 - Feb 1949 heeft zich als volgt geconstitueerd:

U.J.K. Versfelt President
Otto von Königslöw Secretaris
J.F.T. van Heemskerck Veeckens Excursieleider
K.T.A. Halbertsma Commissaris