Het Bestuur van May 1948 - Nov 1948

May 1948 - November 1948

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1948 - Nov 1948 heeft zich als volgt geconstitueerd:

U.J.K. Versfelt President
O.A. von Köningslöw Secretaris
L. Oosting Thesaurier
R. van Erpers Royaards Excursieleider
Joop Brak Commissaris