Het Bestuur van May 1947 - Oct 1947

May 1947 - October 1947

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1947 - Oct 1947 heeft zich als volgt geconstitueerd:

J. van Ravensteijn President
U.J.K. Versfelt Secretaris
W.H.L. van Helsdingen Thesaurier
Albert Delsman Excursieleider
L. Oosting Commissaris