Het Bestuur van Oct 1946 - May 1947

October 1946 - May 1947

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1946 - May 1947 heeft zich als volgt geconstitueerd:

J. van Ravensteijn President
J.M. Heyning Secretaris
W.H.L. van Helsdingen Thesaurier
Albert Delsman Vice-President
J.J. Oosterbaan Commissaris