Het Bestuur van Apr 1946 - Oct 1946

April 1946 - October 1946

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Apr 1946 - Oct 1946 heeft zich als volgt geconstitueerd:

L. van den Honert President
J.M. Heyning Secretaris
W.H.L. van Helsdingen Thesaurier
J. van Ravensteijn Vice-President
J.J. Oosterbaan Commissaris