Het Bestuur van jul 1941 - aug 1945

juli 1941 - augustus 1945

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

B.J.G. van der Pot President
J.H. Hummel Secretaris
H. Ver Loren Themaat Thesaurier
N.A. Stigter Vice-President
H. Reilingh Commissaris

Dit bestuur heeft tijdens een deel van de Tweede Wereldoorlog de Electrotechnische Vereeniging geleid. Het is onbekend wanneer zij gedechargeerd zijn.