Het Bestuur van Jul 1941 - Aug 1945

July 1941 - August 1945

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Jul 1941 - Aug 1945 heeft zich als volgt geconstitueerd:

B.G.J. van der Pot President
J.H. Hummel Secretaris
H. Ver Loren Themaat Thesaurier
N.A. Stigter Vice-President
H. Reilingh Commissaris

Dit bestuur heeft tijdens een deel van de Tweede Wereldoorlog de Electrotechnische Vereeniging geleid. Het is onbekend wanneer zij gedechargeerd zijn.