Het Bestuur van Oct 1940 - Jul 1941

October 1940 - July 1941

Het 7e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1940 - Jul 1941 heeft zich als volgt geconstitueerd:

H. de Jonge Houwer President
J.H. Hummel Secretaris
J. Schoehuizen Thesaurier
P.A.J. Stoop Vice-President
B.J.G. van der Pot Commissaris