Het Bestuur van May 1937 - Nov 1937

May 1937 - November 1937

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van May 1937 - Nov 1937 heeft zich als volgt geconstitueerd:

A.E. Lindo President / Afgev. C.C.
M.E. Verschuur Secretaris
C.E.M. de Kuyper Thesaurier
A.G. Vorster Vice-President
D.F.M.H. Stoll Commissaris