Het Bestuur van Feb 1936 - Sep 1936

February 1936 - September 1936

Het 6e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Feb 1936 - Sep 1936 heeft zich als volgt geconstitueerd:

F.H. Janssen van Raay President / Afgev. C.C.
M.E. Verschuur Secretaris
P.C.J. Bijl Thesaurier
J.H. Wiersum Vice-President
A.P. Riem Vis Commissaris