Het Bestuur van Oct 1932 - Dec 1932

October 1932 - December 1932

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1932 - Dec 1932 heeft zich als volgt geconstitueerd:

L.B. Chavannes President
J.T. van der Koogh Secretaris
H.N. Compagnen Thesaurier
J.W.H. Lambach Vice-President / Afgev. C.C.
C.C. de Monchy Commissaris