Het Bestuur van dec 1921 - apr 1922

december 1921 - april 1922

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Frans Otten President
F. de Fremery Secretaris
H. Rebel Thesaurier
A.G. Zinsmeister Vice-President / Afgev. C.C.
W.F. Einthoven Bibliothecaris