Het Bestuur van Dec 1920 - Mar 1921

December 1920 - March 1921

Het 3e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Dec 1920 - Mar 1921 heeft zich als volgt geconstitueerd:

N.E. Groenevel Meyer President
W. Hondius Boldingh Secretaris
J. Reiseger Thesaurier
A.G. Zinsmeister Vice-President / Afgev. C.C.
J.P. van Lier Bibliothecaris