Het Bestuur van dec. 1920 - mrt. 1921

december 1920 - maart 1921

Het 3e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van dec. 1920 - mrt. 1921 heeft zich als volgt geconstitueerd:

N.E. Groenevel Meyer President
W. Hondius Boldingh Secretaris
J. Reiseger Thesaurier
A.G. Zinsmeister Vice-President / Afgev. C.C.
J.P. van Lier Bibliothecaris