Het Bestuur van feb 1920 - dec 1920

februari 1920 - december 1920

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

D.C. Schumm President
W. Hondius Boldingh Secretaris
J. Reiseger Thesaurier
W.O. Julius Vice-President / Afgev. C.C.
J. Limborgh Bibliothecaris