Het Bestuur van Feb 1920 - Dec 1920

February 1920 - December 1920

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Feb 1920 - Dec 1920 heeft zich als volgt geconstitueerd:

D.C. Schumm President
W. Hondius Boldingh Secretaris
J. Reiseger Thesaurier
W.O. Julius Vice-President / Afgev. C.C.
J. Limborgh Bibliothecaris