Het Bestuur van dec. 1919 - feb. 1920

december 1919 - februari 1920

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van dec. 1919 - feb. 1920 heeft zich als volgt geconstitueerd:

D.C. Schumm President
W. Hondius Boldingh Secretaris
J. Reiseger Thesaurier
W.O. Julius Vice-President / Afgev. C.C.
F. Stapff Bibliothecaris