Het Bestuur van Feb 1916 - Oct 1916

February 1916 - October 1916

Het 2e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Feb 1916 - Oct 1916 heeft zich als volgt geconstitueerd:

W.Th. Bähler President
H.A. Molenbroek Secretaris
J.B. Leeuwenberg Thesaurier
J. Salm Vice-President
R. de Vries Bibliothecaris / Afgev. C.C.