Het Bestuur van feb 1916 - okt 1916

februari 1916 - oktober 1916

Het 2e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

W.Th. Bähler President
H.A. Molenbroek Secretaris
J.B. Leeuwenberg Thesaurier
J. Salm Vice-President
R. de Vries Bibliothecaris / Afgev. C.C.