Het Bestuur van Nov 1915 - Feb 1916

November 1915 - February 1916

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1915 - Feb 1916 heeft zich als volgt geconstitueerd:

J. Weyland President
W.Th. Bahler Secretaris / Thesaurier
J.B. Leeuwenberg Bibliothecaris / Afgev. C.C.