Het Bestuur van Jan 1915 - Nov 1915

January 1915 - November 1915

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Jan 1915 - Nov 1915 heeft zich als volgt geconstitueerd:

F.D. Pigeaud President
J.M. Verff Secretaris
J.M. Bletz Thesaurier
J. Weyland Vice-President / Afgev. C.C.
J.F. van Aalst Bibliothecaris