Het Bestuur van jan 1915 - nov 1915

januari 1915 - november 1915

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

F.D. Pigeaud President
J.M. Verff Secretaris
J.M. Bletz Thesaurier
J. Weyland Vice-President / Afgev. C.C.
J.F. van Aalst Bibliothecaris