Het Bestuur van Oct 1914 - Jan 1915

October 1914 - January 1915

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1914 - Jan 1915 heeft zich als volgt geconstitueerd:

A.G.D. Bruins President
J.M. Verff Secretaris
J.M. Bletz Thesaurier
F.D. Pigeaud Vice-President / Afgev. C.C.
J.F. van Aalst Bibliothecaris