Het Bestuur van okt 1913 - okt 1914

oktober 1913 - oktober 1914

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

F.B.C.E.M. Janssen President
A.G.D. Bruins Secretaris
W.L.C. Brunings Thesaurier
F.D. Pigeaud Vice-President
B.J. van der Feen Bibliothecaris Afgev. C.C.