Het Bestuur van Oct 1913 - Oct 1914

October 1913 - October 1914

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1913 - Oct 1914 heeft zich als volgt geconstitueerd:

F.B.C.E.M. Janssen President
A.G.D. Bruins Secretaris
W.L.C. Brunings Thesaurier
F.D. Pigeaud Vice-President
B.J. van der Feen Bibliothecaris Afgev. C.C.