Het Bestuur van sep 1988 - sep 1989

september 1988 - september 1989

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Reinout Barth President
Wessel Blom Secretaris
Ewout Barendregt Thesaurier
Peter Zijlema Vice-President
Harry Benckhuijsen Commissaris Binnenlandse Excursies
Marc Hesp Commissaris Onderwijs
Albert Swart Commissaris Archief & Beheer

[b]Buitenlandse contacten[/b] Sinds jaar en dag is het traditie dat de Electrotechnische Vereeniging veel contacten heeft met de studie verenigingen van universiteiten en hogescholen uit heel Nederland. De ETV en dus ook het bestuur trekt veel profijt van dit netwerk van studieverenigingen, maar het typische is, dat niemand precies schijnt te weten hoe dit netwerk ontstaan is. Vele verhalen doen hierover de ronde. In werkelijkheid is echter het volgende gebeurd: In september '88 trad een fris en daadkrachtig bestuur aan. Er moest dat bestuursjaar namelijk veel gebeuren. Na de Kojac-reis diende de Switch-reis zich al aan. Het ETV periodiek Pro-ETIR moest goed op poten gezet worden en voor het Lustrum van 1991 moesten de eerste plannen gemaakt worden.Op zich is dit met goede inzet van de ETV-ers goed te doen. Het vaarwater van de ETV werd echter behoorlijk gedwarsboomd door de toenmalige minister van onderwijs, die de éne bezuiniging na de andere doorvoerde. De basisbeurs werd kleiner en kleiner en de studie een stuk zwaarder. Nu is een enkele tegenslag van overheidswege voor een vereniging natuurlijk geen doodslag, maar zou het wel bij deze enkele tegenslag blijven of zou de overheid door gaan met het uitmelken van universiteiten en studenten? In het kersverse bestuur bevonden zich gelukkig nogal wat strategen en visionairs die ver vooruit konden kijken en zij concludeerden over de maatregelen van de minister: 'Hier zal het niet bij blijven'. Maar hoe kunnen wij er dan voor zorgen dat de ETV en de gehele sfeer daaromheen voor de TU en natuurlijk de studenten behouden blijft? Na ampele beraadslagingen zag het bestuur in, dat in tijden van nood men de handen inéén zal moeten slaan om tegen de onderdrukker verzet te kunnen blijven bieden. Dit gezegd hebbende werd rond gekeken naar andere onderdrukte studieverenigingen waarmee overleg en wellicht acties of activiteiten gepland en uitgevoerd konden worden. Nu is het bekend dat de Electrotechnische Vereeniging in Delft op eenzame hoogte staat. Kijk om je heen en je ziet helemaal niets. Kijk langer en geconcentreerder en langzaam beginnen uit de mist allerlei vage studievereniginkjes op te duiken. Moest de ETV hiermee in zee? Was dit dan tegelijk het voorland van de ETV? De bestuurlijke strategen besloten van niet en dus werd verder gekeken. Nu zijn de contacten met de dochters van de ETV in Eindhoven en Twente goed, maar iedereen zal onderschrijven dat daar de oplossing niet lag. Nee, gekeken moest worden naar studieverenigingen vergelijkbaar met de ETV en in een soortgelijke positie. Duidelijk is dat je die dus niet zomaar even vindt! Nu beschikte het bestuur 88-89 over twee solide bestuurswagens (zie foto). Hiermee lag dus heel Nederland voor de ETV (en dus het bestuur) open. Direct werd dan ook het plan opgevat om studieverenigingen in andere steden aan te schrijven om het potentieel als partner van de ETV te beoordelen. De brief werd dezelfde dag nog opgesteld en verzonden. Uit de reacties bleek dat het bestuur niet alleen over strategen beschikte maar ook over goede marketeers, want op de eerste mailing van 20 stuks kwam een respons van maar liefst 60%! Bij deze respondenten zaten clubs als de Confrerie (Hogere Hotelschool), de JFR (juristen uit Rotterdam), BIL (bestuurskunde uit Leiden), de Geologische vereniging uit Utrecht en nog vele anderen. Zo was het eerste contact gelegd en binnen de kortste keren werd de ETV uitgenodigd om eens te komen praten. Vaak viel dit samen met een receptie, diesviering, feest of gala, zodat niet alleen met het bestuur, maar ook uitvoerig met de leden van die studievereniging van gedachten kon worden gewisseld. Vaak moet je er namelijk wat dieper induiken om te bepalen wat voor vlees je in de kuip hebt! Op deze manier werden dat bestuursjaar 17 verenigingen bezocht, maar geen kon op een historie bogen die ook maar enigszins in de buurt kwam van die van de ETV. Zodoende is het, dat het bestuur heden ten dage nog altijd op zoek is naar een juiste partner. Deze zoektocht wordt alleen maar intensiver de visionairs uit het bestuur 88-89 gelijk hebben gekregen voor wat betreft het ministrieel geweld: 'Daar bleef het niet bij'. Sommigen zullen blijven beweren dat de contacten van de ETV in andere steden slechts door een zucht naar feesten, gezelligheid en drank is ontstaan, maar éénieder die dit gelezen heeft weet wel beter! Het bestuur 88-89.