Het Bestuur van Oct 1980 - May 1981

October 1980 - May 1981

Het 15e Lustrumbestuur

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Oct 1980 - May 1981 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Leo van de Vall President
Pieter Hochstenbach Secretaris
Gert Manhoudt Thesaurier
Frank Haak Vice-President
A. de Jongh Excursieleider