Het Bestuur van apr 1979 - apr 1980

april 1979 - april 1980

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Olivier Sprangers President
J. van Regteren Secretaris
Peter Fokker Thesaurier
Roland Dietz Vice-President
Mijndert Rooth Excursieleider