Het Bestuur van Apr 1974 - Dec 1974

April 1974 - December 1974

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Apr 1974 - Dec 1974 heeft zich als volgt geconstitueerd:

Hans Timmerman President
Gerard den Boon Secretaris
Cees de Vaal Thesaurier
Chris Broere Vice-President / Excursieleider
G.C. de Witter Commissaris