Het Bestuur van apr 1974 - dec 1974

april 1974 - december 1974

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Hans Timmerman President
Gerard den Boon Secretaris
Cees de Vaal Thesaurier
Chris Broere Vice-President / Excursieleider
G.C. de Witter Commissaris