Het Bestuur van nov 1972 - nov 1973

november 1972 - november 1973

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van {period} heeft zich als volgt geconstitueerd:

Wolter Lemstra President
Paul Oudshoorn Secretaris
Gerard Provoost Thesaurier
Pim Hesdahl Vice-President en Excursieleider Buitenland
Willem Engberts Excursieleider Binnenland
Rein Zwolsman Commissaris

Het bestuur 1972-1973 laat zich het best kenschetsen door de uitspraken opgenomen in het ETV Jaarboek 1973:

- Op President: Zeeziekte? Nee, lachkramp!
- Op Vice-President: Ik zeg maar zo, ik zeg maar niets en dan heb ik alteveel gezegd.
- Op onze buschauffeur naar Duitsland: Net niet raak is ook mis.
- Secretaresse over bestuurslid: Ik heb wel andere methoden om aan een aanzoek te komen.
- Verzoek binnen gekomen bij onze thesaurier: Ik kan het bedrag niet inenen betalen. Mag ik het in drie keer betalen?
- Citaat uit verslag Afdelings Raad Elektrotechniek: Opening ...... - De Kroes deelt namens Boerema en Lemstra mede, dat de excursie van de ETV naar Zweden uitstekend verloopt...

Als U de afdruk van de uitnodiging voor de reunie van de Zweden Excursie, gemaakt door Ir. Maarten van der Werf wilt zien, moet U hier klikken. De UNK-stichting.