Het Bestuur van Nov 1967 - Nov 1968

November 1967 - November 1968

Het Bestuur der Electrotechnische Vereeniging van Nov 1967 - Nov 1968 heeft zich als volgt geconstitueerd:

G.E. de Jong President
H.J.M. Goossens Secretaris
Henk de Vries Thesaurier
T. de Jong Vice-President
J.H.J. Sneek Excursieleider
H.R. Buijn Commissaris