Activiteiten


Vijfde Algemene Vergadering

07 Jun / 12:00 u - 14:00 u
Studieverzameling

De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Vaststelling der definitieve agenda
3. Goedkeuren notulen Algemene Vergadering d.d. 1 mei 2018
4. Mededelingen
5. Post
6. Onderwijsmededelingen
7. Begroting 36ste EOW-commissie
8. Begroting Zeilweekendcommissie
9. Mutatie Barcommissie
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting